در حال نمایش 2 نتیجه

نمایش 9 24 36

آنالایزر سیالات – Fluid Analyzer چیست؟

بخش عظیمی از مواد مورد استفاده در صنایع شامل انواع سیالات از جمله گازها و مایعات مختلف می باشد. برخی از این سیالات در صنایع غذایی و آزمایشگاه ها مورد استفاده قرار می گیرند و خوراکی هستند و برخی مانند انواع روغن های روان کننده، روغن موتور و غیره در صنایع و تجهیزات صنعتی استفاده می شوند. برای آنالیز کردن این سیالات از تجهیزات مختلفی از ابزار دقیق استفاده می شود که هر کدام از این تجهیزات بر اساس نوع کاربردی که برای آنها تعیین شده است، پارامترهای خاصی از سیال مورد نظر را بررسی می کنند. به طور کلی تجهیزاتی که وظیفه آنالیز پارامترهای فیزیکی و شمیایی سیال را به عده دارند در دسته آنالایزر سیالات قرار می گیرند.

فروش انواع آنالایزر سیالات – Fluid Analyzer

انواع مختلف آنالایزر، برای تشخیص پارامترهای فیزیکی و شیمیایی سیالات گازی و مایعات مورد استفاده قرار می گیرند و کمک شایانی به متخصصان در روند تشخیص و بهینه سازی روند تولید می نمایند. آنالایزرها ممکن است طوری طراحی شوند که فقط قابلیت اندازه گیری یک پارامتر فیزیکی یا شیمیایی را داشته باشند و یا اینکه بصورت ترکیبی قابلیت اندازه گیری چندین پارامتر را همزمان داشته باشند.

دستگاه رفرکتومتر

انکسارسنج یا رفرکتومتر ابزاری است که با محاسبه نقطه شکست برای اندازه گیری محتوای آب مایعات استفاده می شود. دستگاه رفرکتومتر ضریب شکست مایع را اندازه گیری می کند که با توجه به میزان رطوبت تغییر می کند.

آنالایزر سیالات - Fluid Analyzer

آنالایزر گاز

آنالایزر گاز دستگاهی است که درصد خلوص گازها را در یک ترکیب براساس خواص فیزیکی و شیمیایی اندازه گیری می کند. از آنالایزر گاز جهت تحلیل آلایندگی و نمایش میزان گازهای آلاینده، گازهای سمی و غیره می شوند.

آنالایزر سیالات - Fluid Analyzer

مونوکسید کربن سنج یا CO سنج

دستگاه مونوکسید کربن سنج یک دستگاه الکترونیکی جهت سنجش گاز CO در محیط و اعلام نشتی گاز مونوکسید کربن می باشد.

PH متر یا اسید سنج

اسیدسنج دستگاهی الکتریکی برای اندازه گیری فعالیت یون هیدروژن (اسیدیی یا قلیایی) در محلول می باشد. یک pH متر از یک ولت متر متصل به یک الکترود و یک الکترود مرجع (ثابت) تشکیل شده است.

آنالایزر سیالات - Fluid Analyzer

هدایت سنج یا EC متر

EC متر دستگاهی الکتریکی است که هدایت یا رسانایی محلول را اندازه گیری می کند.

آنالایزر سیالات - Fluid Analyzer

کدورت سنج یا توربیدومتر

دستگاه کدورت سنج میزان کدورت و کیفیت شفافیت محلول را اندازه گیری می نماید. کدورت سنج ذرات معلق در محلول را اندازه گیری و آنالیز می کند.

آنالایزر سیالات - Fluid Analyzer

اکسیژن متر

از آنجایی که اندازه گیری اکسیژن بسیار اهمیت دارد، دستگاه اکسیژن متر، میزان اکسیژن مایع یا محیط را برحسب mg/L یا PPM اندازه گیری می کند. از اکسیژن متر مایع برای زیست موجودات آبزی نیز استفاده می شود.

آنالایزر سیالات - Fluid Analyzer

کلر سنج

برای گندزدایی محلول به کمک کلر از آلاینده ها و میکروب ها از کلرسنج استفاده می شود زیرا میزان کلر پارامتر مهمی است و خطا در میزان مصرف آن می تواند خطرناک باشد.

آنالایزر سیالات - Fluid Analyzer

دی اکسید کربن سنج یا CO2 سنج

دستگاه دی اکسید کربن سنج جهت اندازه گیری و اعلام نشتی گاز CO2 و همچنین اندازه گیری دما مورد استفاده قرار می گیرد.

آنالایزر سیالات - Fluid Analyzer