در حال نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

شیرهای قطع و وصل جریان On/Off Valve 

​​​شیرهای قطع و وصل با اکچیتور که اصطلاحا ​​شیرهای قطع و وصل جریان On/Off Valve  نامیده میشوند شیرهایی هستند که با استفاده از عملگر یا اکچویتورنیوماتیکی، هیدرولیکی یا الکتروهیدرولیکی باز و یا بسته میشوند.

در شرایطی که بر اساس طراحی و پروسس نیاز به باز و بسته شدن ولو باشد از ولو های On/Off Actuated Valve و در صورتیکه بدلیل طراحی ایمنی  سیستم و بر اساس مشککلات ایمنی نیاز به قطع جریان بصورت ناگهانی پیش بیاید از ولو های Emergency Shutdown Valve استفاده میشود که سریعا جریان را در سیستم قطع میکند.

معمولا جهت سرویس On/Off از شیرهای بال(توپی)، باترفلای(پروانه ای)، گیت ، پلاگ و یا گلاب استفاده میشود.

شیرهای On/Off Valve بزرگ معمولاً به این دلیل تعبیه می شوند که در موقعیت کاملاً باز ، مسیری تقریباً بدون مانع  را برای عبور مایعات فراهم می کند.

همانطور که در شکل زیر یک نمونه از شیر  On/Off Valve مشاهده میکنید، در حالتی که شیر ما، بال، پلاگ و یا گیت باشد، نوع عملکرد بصورت زیر می باشد:

شیر قطع و وصل​​​
یک شیر پلاگ  On/Off Valve نیز بسیار شبیه یک شیر بال یا توپی عمل میکند و تنها تفاوت در شکل عنصر چرخان است. به جای یک توپ کروی ، دریچه پلاگین از یک مخروط کوتاه به عنوان عنصر چرخشی استفاده می کند ، شکافی که از طریق مخروط بریده می شود و به عنوان گذرگاه مایع است. شکل مخروطی شکل عنصر چرخش یک شیر دوشاخه اجازه می دهد تا برای آب بندی خیلی خوب در موقعیت “بسته” (Off) قرار گیرد.


اکچویتورهای مورد استفاده در شیر  On/Off Valve​​​​​​​ عبارتند از:
شیر قطع و وصل​​​​​​​
– اکچیتور نیوماتیکی: که این نمونه ولو ها را Pneumatic Actuated On/Off Valve می نامند.
– اکچویتور هیدرولیکی
– اکچویتور الکترو هیدرولیکی

همچنین اکچویتور ها می توانند دوبل اکتینگ Double acting cylinder یا سینگل اکتینگ Single acting cylinder باشند.
شیر قطع و وصل
اجزای شیر های On/Off Valve
1- سولنویید ولو Solenoid Valve
2- لیمیت سوییچ و پوزیشن ترانسمیتر Limit Switch / Position Transmitter
3- فیلتر رگولاتور هوا Air Filter Regulator
4- اکچویتور
5- ولو