آنالایزر رنگ یا رنگ سنج - Color Meter

آنمومتر یا بادسنج یا سرعت سنج باد - Anemo Meter

آهنربا سنج - Magnetometer

اسکنر دیواری - Wall scanner

تاکومتر یا دورسنج - Tachometer or Distance Meter

تستر میدان مغناطیسی یا گوس متر - Gaussmeter

رادیو اکتیو سنج - Radioactive Meter

سولارمتر - Solar Meter

صوت سنج و نویز سنج - Sound Meter

ضخامت سنج رنگ و پوشش - Thickness Gauge

گشتاور سنج یا ترکمتر دیجیتالی - Torque Meter

لرزش سنج یا ویبره متر یا ارتعاش سنج - Vibro Meter

لوکس سنج یا لوکس متر یا سنجش شدت روشنایی - Light Meter

متر لیزری - Laser Meter

مولتی فانکشن پارامترهای فیزیکی - Multifunctional Parameter Analyzer

نشت یاب امواج مایکروویو - Microwave Leak Detector

نیروسنج یا فورس گیج یا گیج نیرو - Dynamometer

ویدئو بروسکوپ - Video Borescope

یووی لایت متر یا دستگاه یووی سنج - Uv Meter

پارامترهای فیزیکی – Physical Parameters

فروش تجهیزات اندازه گیری پارامترهای فیزیکی

تجهیزات اندازه گیری پرتابل جهت اندازه گیری پارامترهای فیزیک در فرآیند بهتاش وطن ارائه می شوند.

 • تاکومتر یا دورسنج (نوری-مکانیکی)- استروب اسکوپ
 • آهنربا سنج
 • سولارمتر یا سولارمیتر (سنجش انرژی خورشید)
 • آنالایزر رنگ یا رنگ سنج
 • آنمومتر یا بادسنج یا سرعت سنج باد
 • تستر میدان مغناطیسی یا گوس متر
 • گشتاور سنج یا ترکمتر دیجیتالی
 • لرزش سنج یا ویبره متر یا ارتعاش سنج
 • لوکس سنج یا لوکس متر یا سنجش شدت روشنایی
 • نیروسنج یا فورس گیج یا گیج نیرو
 • یووی لایت متر یا دستگاه یووی سنج
 • صوت سنج و نویز سنج
 • متر لیزری
 • ضخامت سنج
 • ویدیو بروسکوپ
 • درخشندگی سنج یا لومینانس متر
 • WBGT متر یا استرس سنج حرارتی
 • سنجش امواج مایکروویو یا نشت یاب امواج مایکروویو
 • سنجش امواج آلفا، بتا، گاما و ایکس ری
 • مولتی فانکشن پارامترهای فیزیکی