تاکومتر یا دورسنج – Tachometer or Distance Meter چیست؟

دورسنج یا تاکومتر پرتابل، یکی از انواع تجهیزات اندازه گیری قابل حمل می باشد که برای اندازه گیری سرعت چرخشی یا دورانی یا زاویه ای و تعداد دور تجهیزاتی از قبیل دیسک یک موتور یا یک شفت به کار می رود. تاکو tacho کلمه ای یونانی به معنی سرعت می باشد. همچنین از این دستگاه به نما هماتاکومتر در صنعت پزشکی یاد می شود.

انواع تاکومتر یا دور سنج های دستی دیجیتال

دور سنج های دستی از نظر روش اندازه گیری به انواع زیر دسته بندی می شوند:

 • تماسی یا مکانیکی
 • غیر تماسی

یک دورسنج ممکن است فقط از یکی از روش های فوق و یا همه روش های فوق جهت اندازه گیری دور استفاده کند.

در ادامه، شرح مختصری از نحوه اندازه گیری انواع این روش ها ارائه می شود:

 • تاکومتر تماسی: تاکومتر تماسی دارای یک شفت یا محور عمودی متصل به یک میکرو کنترلر است که طرف دیگر آن به شفت یک موتور متصل می شود و با هر بار چرخش موتور شفت، تاکومتر هم می چرخد. میکروکنترلر تعداد دفعات چرخش را ثبت کرده و نتیجه را به صورت عدد در صفحه نمایش دیجیتالی نشان می دهد.
 • تاکومتر غیر تماسی: تاکومتر غیرتماسی خود به چند دسته تاکومتر نوری و لیزری تقسیم می شود که در ادامه با آنها آشنا می شویم.
 • تاکومتر نوری: تاکومتر های نوری با تجهیز ارتباط فیزیکی ندارند. برای استفاده از تاکومترهای نوری باید یک برچسب منعکس کننده نور روی شفت بچسبانیم و سپس با روشن کردن تاکومتر و تاباندن نور به برچسب، تعداد دور موتور یا سرعت موتور اندازه گیری شده و در صفحه نمایش نشان داده می شود.
 • تاکومتر لیزری: اگر منبع نور مادون قرمز باشد، به آنها تاکومتر لیزری گفته می شود. به دلیل عمر مفید و کارایی بالای این تاکومترها، امروزه استفاده از آنها بسیار رایج است و در بسیاری از کاربردها و شرایط، جایگزین نوع مکانیکی شده اند.

اگر منبع نور مادون قرمز باشد، به آن ها تاکومتر لیزری گفته می شود. به دلیل عمر مفید و کارایی بالای این تاکومترها، امروزه استفاده از آنها بسیار رایج است و در بسیاری از کاربردها و شرایط، جایگزین نوع مکانیکی شده اند.

تاکومتر یا دورسنج

کاربرد تاکومتر قابل حمل
 1. فن ها
 2. موتورها
 3. پمپ های آب
 4. صنایع معدن
 5. توربین های بادی و آبی
 6. نگهداری آسانسورها
 7. کاربردهای آزمایشگاهی، مدرسه ای و دانشگاهی
 8. صنایع خودرو، هواپیما و سایر وسایل نقلیه

نحوه انتخاب تاکومتر یا دورسنج پرتابل (قابل حمل)

 1. واحدهای اندازه گیری
 2. مکانیزم مناسب دستگاه تاکومتر، که می تواند تاکومتر لیزری، مکانیکی یا نوری باشد.
 3. دقت اندازه گیری
 4. پراب مجزا یا پراب سر خود
 5. قابلیت داشتن حافظه ثبت اطلاعات
 6. قابلیت اتصال به کامپیوتر